Plasings

'n Plan van aksie

Prent
Aan die begin van Januarie het ek die Here gevra om aan my ʼn teksvers vir die nuwe jaar te gee. Die Here het Jeremia 29:11 'n paar keer oor my pad gestuur.


Dit is ʼn versie waarmee ons almal wel bekend is en al so baie gehoor het dat ons nie juis veel aandag daaraan gee nie. Maar dit is die teksvers wat God aan my gegee het vir die jaar, so daarom het ek besluit om die vers in konteks te lees en verklarings rondom hierdie gedeelte te bestudeer.
Wat ek ontdek het, is dat hierdie versie deel is van ʼn storie en dat dit juis die storie is wat aan hierdie teksvers sy wonderlike betekenis gee.
Die storie speel af rondom die jaar 609 vC. Koning Nebukadnesar het ʼn groot gedeelte van die volk in ballingskap weggevoer na Babel toe. Die profeet, Jeremia, was onder ʼn handjievol van die volk wat agtergebly het in Juda.
ʼn Vals profeet, Gananja, het aangekondig dat God die volk na twee jaar sou terugbring uit ballingskap uit (Jer. 28:2-4). Daar was ook ander vals profete wat die volk aangeraai het o…

10 Redes waarom ek, as Christen, waardevol is

Prent
Ek is waardevol, want Jesus het my gekoop met Sy bloedJulle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.– 1 Pet. 1:18-19
Ek is waardevol, want Jesus het my Syne gemaakEk sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.– Phil. 3:12
Ek is waardevol, want God het my as Sy eiendom beseëlGod self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. – 2 Cor. 1:21-22
Ek is waardevol, want God het my Sy Gees gegeeHiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. – 1 Joh. 4:13
Ek is waardevol, want God het my gekies nog voordat …

Bangmaakwoorde

Prent
Mat. 7:21-23 is ʼn gedeelte in die Bybel wat baie Christene ongemaklik laat voel. Hoe is dit dan nou dat nie almal wat in Jesus se Naam profeteer, duiwels uitdryf en wonders doen eendag in die koninkryk van die hemel gaan kom nie? Veral vers 23 maak ʼn mens bekommerd: “Dan gaan ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.”
Sjoe! Dis woorde wat ek beslis nie eendag wil hoor nie.
Wat beteken hierdie stuk? Hoe kan ek seker maak ek hoor nie eendag daardie woorde nie?
Is dit dan verkeerd om in Jesus se Naam te profeteer, duiwels uit te dryf en wonders te doen? Nee, beslis nie! Jesus gee ons die opdrag en die outoriteit om dit te doen (Mat. 10:1,8, Mark. 16:17).
Konserwatiewe gereformeerdes is lief daarvoor om hierdie stukkie aan te haal as hulle charismatiese Christene wil kritiseer. Veral die duiwels uitdryf en wonders doen gedeelte. Hierdie stukkie het egter niks te doen met denominasie nie. As jy hierdie gedeelte in konteks le…

Kies liefde

Prent
As Christene weet ons hoe belangrik dit is om te vergewe.
Ons weet dat Jesus gelykenisse en vermanings gebruik het om die belangrikheid van vergifnis te beklemtoon (Mark. 11:25, Mat. 18:21-35, Joh. 20:23). Daar is ook nagevorsde bewysewat daarop dui dat onvergewensgesindheid ernstige sielkundige afwykings en selfs sommige siektes kan veroorsaak.
Om hierdie rede is ek vinnig om te vergewe. Ek bely hardop, voor getuies, dat ek ʼn persoon vergewe in Jesus se Naam. Klink nogal heel heilig nê? Wel, ek moet bieg dat ek onlangs ontdek het daar is nog baie vir my om te leer.
Jy sien, dit is reg om in Jesus se Naam hardop te bely dat jy vergewe, maar dis net die begin. Daar is ʼn volgende stap en dit het alles te doen met liefde.
Ons moet vergewe soos wat die Here ons vergewe het (Col.3:13).

As jy werklik wil vergewe soos die Here jou vergewe het moet jy doen wat die Here gedoen het toe Hy jou vergewe het…
Hy het jou skuld afgeskryf.
Hy dink nie meer aan jou sondes nie. Hy het dit verwyder so ver as…

Hou kop bo water

Prent
Christene word nie vrygespreek van probleme nie. Net soos elke ander mens op Aarde bevind ons onsself soms in lewensstorms.
Probleme, rampe en siektes is alles die gevolg van die sondeval. Ons lees in die Bybel dat die duiwel die heerser oor die wêreld is. Hy is die vader van leuens en hy is daarop uit om te steel, te moor en te verwoes.(Rev. 12:9, John. 14:30, Luke 4:5-6, John 10:10, John 8:44, John. 12:31, 2 Cor. 4:4, James 4:4, 1 John 2:16)
Maar, die goeie nuus is: “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.” (Col. 1:13)Het jy mooi gelees? As Christen is jy nie meer onder die mag van die duisternis nie! Al woon jy in die wêreld is jy nie van die wêreld nie. Nee, as kind van God is jy onder ʼn nuwe heerskappy! Jy is nou ʼn burger van God se koninkryk. Dit beteken dat die wêreld se probleme jou nie gaan onderkry nie want Jesus, onder wie se heerskappy jy nou leef, het die wêreld oorwin! (Joh. 16:33, 1 John 5:4, John 1…

Lewenswater

Prent
Lees ʼn bietjie die volgende twee versies met aandag en let op die duidelike verband tussen hulle. In die eerste, uit die Ou Testament, word van God gepraat en in die tweede, uit die Nuwe Testament, word verwys na Jesus:
“U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons.” Ps. 36:9-10 “In Hom was daar lewe, en diélewe was die lig vir die mense.” Joh. 1:4
Is dit nie inderdaad ʼn onweerlegbare bewys dat Jesus God is nie?
Daar is ʼn paar sulke verse uit die Ou en die Nuwe Testament wat met mekaar verband hou en wat bewys dat Jesus God is, maar waarop ek in hierdie plasing wil fokus is die titel: Bron van die lewe.
Ons lees in Jer. 17:13 dat dié wat vir God verlaat, die bron van die lewe verlaat en in Jer. 2:13 kla God die volk aan: “My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie.”
Dit klink soos ʼn baie dom keuse om te maak. Waarom sal ʼn mens probeer water drink uit st…

Doen jou deel

Prent
In my vorige plasing, Bondgenoot van die Almagtige, het ek vertel hoe God sy deel van die Nuwe Verbond nakom. Nou is dit tyd om te kyk wat ons moet doen om ons deel van die verbond na te kom. Aangesien baie van my vorige plasings verband hou met die punte wat ek uitlig, het ek ook skakels na daardie spesifieke plasings ingevoeg.
So, wat staan ons te doen as bondgenote van die Almagtige? Wat maak ons anders as die wêreld?
Liefde
Dit is ʼn opdrag direk uit Jesus se mond: “Julle moet mekaar liefhê.”
En nie sommer net ʼn opdrag wat ons ligtelik kan opneem nie. Nee, Jesus noem dit ʼn nuwe gebod. Die grootste gebod. ʼn Wet. Daar was baie wette wat nagekom moes word onder die Ou Verbond. Onder nie Nuwe Verbond het ons net een wet wat ons moet nakom en dit is liefde (John 13: 34-35, Mark 12:30-31, 1 Cor. 13, Rom. 5:5).
God se hart in sy Woord 'n Lening aan God Alles tot die eer van... myself Alles tot die eer van God Herders
Beywer jou vir God se koninkryk
“Nee, beywer julle allereers vir die koninkry…

Kontakvorm

Naam

E-pos *

Boodskap *